Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 111.


Art. 112.
01/01/2003 Onder voorbehoud van toepassing van een internationale overeenkomst:
01/01/2003 wordt de in artikel 107, eerste lid, bepaalde begrafenisvergoeding slechts verleend zo de verzekerde bij het overlijden een van de in artikel 110 bepaalde voorwaarden vervult of, wanneer het een gepensioneerd verzekerde betreft, zo hij bij het overlijden de in artikel 84 bepaalde voorwaarden vervult;
01/01/2003 wordt de in artikel 107, tweede lid, bepaalde begrafenisvergoeding slechts verleend zo de verzekerde bij het overlijden de in artikel 118 bepaalde voorwaarden vervult.

HOOFDSTUK IV - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN VERGOEDING

Art. 113.

FR   NL   [Affichage pour impression]