Publié le 25/03/1982
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

Art. 5.


Art. 6.
01/04/2004 Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de bijkomende reisvergoeding die, in sommige streken, verschuldigd is aan de algemeen geneeskundige naar aanleiding van een verstrekking die is verricht bij een rechthebbende thuis, wordt vastgesteld op 25 pct. van 7,22 frank per afgelegde kilometer heen en terug.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]