Publié le 11/05/2015
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

HOOFDSTUK I.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Afdeling I.- Carenstijd
Artikel 1.
27/04/2015 Opgeheven door: Verord. 25-2-15 - B.S. 11-5 - art. 1


Afdeling II.- Bepalingen die van toepassing zijn als er geen erkende dienst voor geneeskundige controle is

Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]