Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 13.


Art. 14.
01/01/2003 De Kas mag giften en legaten aanvaarden en stichtingen beheren na goedkeuring van de raad van beheer en instemming van de Minister van Sociale Voorzorg.

Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]