Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 118.


Art. 119.
01/01/2003 Ieder verzekerde behoudt recht op de bij dit besluit bepaalde verstrekkingen zolang er tussen de door de Minister van Sociale Voorzorg vastgestelde verzekeringsperioden geen onderbreking is van meer dan vijftien opeenvolgende dagen (al dan niet werkdagen).
01/01/2003 Ieder verzekerde die in de bij vorig lid bedoelde toestand verkeert maar niet in een der door de Minister van Sociale Voorzorg vastgestelde verzekeringsperioden is op het ogenblik dat op de een beroep wordt gedaan, kan deze bekomen indien het recht in een immuniteitsperiode van vijftien dagen (al dan niet werkdagen) die onmiddellijk op de laatste verzekeringsperiode volgt: die verstrekkingen mogen echter niet langer dan de immuniteitsperiode worden toegekend, tenzij de verzekerde bij het verstrijken van de bedoelde immuniteitsperiode opnieuw in een verzekeringsperiode is.
01/01/2003 De personen die deel uitmaken van het gezin van de verzekerde genieten de verstrekkingen onder dezelfde voorwaarden als de verzekerde.

HOOFDSTUK IVBIS - WACHTTIJD EN VRIJSTELLING VAN WACHTTIJD

Art. 119bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]