Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 104bis.


Art. 104ter.
01/01/2003 De niet voor verpleging opgenomen verzekerde voor wie ondermeer hulp van een derde persoon door de geneeskundige Raad voor invaliditeit als noodzakelijk wordt erkend, moet worden beschouwd als een verzekerde met personen ten laste.

Art. 104quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]