Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 6.


Afdeling II - Staten betreffende de invaliditeit
Art. 7.
01/01/1990 De verzekeringsinstellingen zenden de staten van de uitgaven in verband met de invaliditeitsuitkeringen bedoeld in artikel 79quater van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, aan de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering volgens de regelen en binnen de termijnen die zijn vastgesteld in artikel 312 van het koninklijk besluit van 4 november 1963.


Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]