Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 134.


Art. 135.
01/01/2003 De dagen waarvoor krachtens de bepalingen van dit hoofdstuk geen vergoeding wordt uitbetaald, worden ter bepaling van de verzekeringsperioden als vergoede dagen beschouwd.

HOOFDSTUK X - BEKENDMAKING VAN DE VERZEKERINGSREGELEN

Art. 136.

FR   NL   [Affichage pour impression]