Publiť le 29/12/2015
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diŽtisten

Art. 21.


Art. 22.
01/07/2015 De beoefenaar is ertoe gehouden op verzoek van de ambtenaren van de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn de boekjes of reeksen van 50 kettingformulieren, met inbegrip van die vermeld in artikel 20, ß 2, alsmede de voorraad niet gebruikte boekjes of reeksen voor te leggen en de kopie van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 21.

Dagboek

Art. 23.

FR   NL   [Affichage pour impression]