M.B. 2-5-2006: goedkeuring Huishoudelijk reglement Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 16-6-2014)

Résumé: Numac tekst: 2006022392 - p. 25431

Note: Geen historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 16-6-2014 - Wijzigende numac: 2014022287 - p. 45171

FR   NL  


Ministerieel besluit van 2 mei 2006 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen

Table des Matières du document

Artikel 1.

FR   NL