Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 107.


Art. 108.
01/01/2003 Worden ter toepassing der bepalingen van dit besluit als werkdagen beschouwd, alle dagen van het jaar, behalve de zondagen.

Art. 108bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]