Huishoudelijk reglement 12-2-2008: Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen

Note: Tekst met volledige historiek

FR   NL  


Bijlage bij het koninklijk besluit van 12 februari 2008 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen

Table des Matières du document

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NATIONALE COMMISSIE TANDHEELKDUNDIGEN-ZIEKENFONDSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bijeenroeping

Art. 1     Art. 2

Zetel

Art. 3     Art. 4     Art. 5

Agenda

Art. 6

Stemmingen

Art. 7     Art. 8

Voorzitterschap van de zitting, secretariaat en notulen

Art. 9     Art. 10     Art. 11

Schriftelijke raadpleging

Art. 12

FR   NL