Publié le 29/12/2015
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten

Art. 11.


Art. 12.
01/07/2015 De formulieren van ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp die bestaan uit originelen en duplicaten, worden geleverd in boekjes- of in kettingvorm.

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]