Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 121.


HOOFDSTUK VII - TOEZICHT
Art. 122.
01/01/2003 De Kas staat onder toezicht van het Ministerie van Sociale Voorzorg.
01/01/2003 Het toezicht slaat inzonderheid op de toepassing van de wetten, besluiten en reglementen en op het naleven ervan.


Art. 123.

FR   NL   [Affichage pour impression]