Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 76.


Art. 76bis.
01/01/2003 Opgeheven bij: K.B. 17-12-65 - B.S. 22-12

Art. 77.

FR   NL   [Affichage pour impression]