Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 76bis.


Art. 77.
01/01/2003 Opgeheven bij: K.B. 16-7-63 - B.S. 3-9

HOOFDSTUK II - GENEESKUNDIGE VERZORGING

Afdeling I - Bepaling der verzorging

Art. 78.

FR   NL   [Affichage pour impression]