K.B. 5-3-1992: criteria en modaliteiten volgens welke bij laboratoria voor klinische biologie bedragen worden teruggevorderd bedoel in art. 60 van de wet

Résumé: Papierversie: Pagina UB/195

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst gewijzigd door : B.S. 26-09-1995

Numac: 1992022105

FR   NL  


Koninklijk besluit van 5 maart 1992 houdende de criteria en de modaliteiten volgens welke bij de laboratoria voor klinische biologie de bedragen worden teruggevorderd bedoeld in artikel 60 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

FR   NL