Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 119ter.


Art. 119quater.
01/01/2003 Zijn van de wachttijd vrijgesteld wat betreft het recht op alle prestaties, de zeelieden of shoregangers die ingeschreven zijn in de Pool der zeelieden of die reeds gerechtigd waren op prestaties op het ogenblik dat het inwerkingtreden van dit besluit.

HOOFDSTUK V - TOEZICHT OP DE VERSTREKKINGEN

Art. 120.

FR   NL   [Affichage pour impression]