K.B. 16-12-1963: samenstelling van [commissies] belast met onderhandelen over en sluiten van nationale overeenkomsten in kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Résumé: Numac tekst: 1963121608 - p. 12651

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 17-12-2018 - Wijzigende numac: 2018015156 - p. 99071

FR   NL  


Koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de [commissies] belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging [Gewijzigd door: K.B. 18-10-1996 - B.S. 28-11-1996]

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 2bis.     Art. 2ter.     Art. 2quater.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 5bis.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 9bis.     Art. 10.     Art. 10bis.     Art. 11.     Art. 12.

FR   NL