Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 43.


Art. 44.
01/05/2003 De voorzitter en de ondervoorzitters van het beheerscomité zijn gemachtigd, de ene of de andere, samen met de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen of zijn plaatsvervanger, de akten te ondertekenen welke, wat de Dienst voor uitkeringen betreft, optredend in het raam van dit besluit, het Rijksinstituut verbinden, behoudens deze welke betrekking hebben op het dagelijks beheer of uitgaan van bijzondere lasthebbers.

Afdeling II - Het Coördinatiebureau

Art. 45.

FR   NL   [Affichage pour impression]