Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 32.

[Verordening 16/11/2011 - B.S. 29/12/2011 éd.2 p.81055 Vervanging] <:W>Wanneer de gerechtigde bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid sedert ...
      d'application à partir du 01/01/2012
      Note: Is van toepassing op de arbeidsongeschiktheden, de tijdvakken van moederschapsbescherming, de geboorteverloven, de vaderschapsverloven en de adoptieverloven die plaatsvinden vanaf deze datum.

[Verordening 23/01/2013 - B.S. 01/03/2013 p.13006 art.2 Wijziging] Wanneer de gerechtigde bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid sedert meer ...
      d'application à partir du 01/03/2013

[Verordening 29/04/2015 - B.S. 15/06/2015 p.34511 art.3 Wijziging] Wanneer de gerechtigde bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid sedert meer ...
      d'application à partir du 01/03/2013
      Note: Is van toepassing op de risico's die vanaf deze datum hebben plaatsgevonden