Publiť le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 17.


Art. 18.
01/01/2003 De Minister van Sociale Voorzorg en de Minister van FinanciŽn wijzen met gemeen overleg een of meer revisoren aan die hun opdracht vervullen overeenkomstig artikel 13 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Art. 19.

FR   NL   [Affichage pour impression]