Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 104.


Art. 104bis.
01/01/2003 Om het pensioen, de sommen, de uitkeringen, het inkomen of de tegemoetkoming bedoeld in de artikelen 101, 102, 103, 103bis en 104, in werkdagen te waarderen moet het bedrag daarvan per week, per maand, per kwartaal of per jaar gedeeld worden door respectievelijk 6, 26, 78 of 312.

Art. 104ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]