Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 128.


Art. 129.
01/01/2003 De tekortkomingen worden door de daartoe door de Kas gemachtigde personen vastgesteld.
01/01/2003 De sancties worden door de directeur van de Kas uitgesproken en betekend.

Art. 130.

FR   NL   [Affichage pour impression]