Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137sexiesdecies.


Afdeling VI - Bijzondere bepalingen
Art. 137septiesdecies.
01/01/2003 De bepalingen van artikel 3 en 5 van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging zijn van toepassing op de rechthebbenden van de H.V.K.Z.


HOOFDSTUK XII - OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 138.

FR   NL   [Affichage pour impression]