K.B. 12-9-2011: goedkeuring Huishoudelijk reglement Verzekeringscomité Geneeskundige Verzorging

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 26-9-2011

FR   NL  


Koninklijk besluit van 12 september 2011 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL