Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 27.


Art. 28.
01/01/2003 Opgeheven.

Art. 29.

FR   NL   [Affichage pour impression]