Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 104quater.


Art. 104quinquies.
01/01/2003 De vergoeding wegens werkongeschiktheid wordt verminderd met 10 pct. zolang de verzekerde weigert zich te onderwerpen aan een programma inzake revalidatie of vakherscholing voorgesteld door de Kas en beslist door het College van geneesheren-directeurs.

Art. 105.

FR   NL   [Affichage pour impression]