Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een dienst gevestigd in het Franse, het Nederlandse of het Duitse taalgebied

Art. 6.


SLOTBEPALINGEN
Art. 7.
03/12/1966 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.


FR   NL   [Affichage pour impression]