Publiť le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiŽn op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 2.


Art. 3.
01/01/2002 De inspecteurs van FinanciŽn kunnen niet deelnemen aan de leiding en het beheer van de diensten die zij moeten controleren, noch bevelen geven om een verrichting te beletten of te schorsen.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]