Publié le 19/06/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 maart 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot uitvoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen

HOOFDSTUK VII. - DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZEELIEDEN TER KOOPVAARDIJ
Art. 16.
29/06/2003 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
29/06/2003 "de wet": de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde;
29/06/2003 "het koninklijk besluit van 24 oktober 1936": het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden;
29/06/2003 "het koninklijk besluit van 20 mei 1976": het koninklijk besluit van 20 mei 1976 tot inrichting van de sociale dienst voor de aangeslotenen bij de Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden;
29/06/2003 "HVKZ": Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden.


Art. 17.

FR   NL   [Affichage pour impression]