Koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Art. 155

[Koninklijk besluit 17/05/2019 - B.S. 14/06/2019 p.61248 art.53 Vervanging] <:W>§ 1. Het secretariaat beslist over de ontvankelijkheid van de aanvraag ...
      d'application à partir du 01/08/2019