Publiť le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Art. 36octies.


Art. 36nonies.
07/09/2017 Op voordracht van de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen bepaalt de Koning de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Instituut een financiŽle tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen bedoeld in artikel 211 van de voormelde gecoŲrdineerde wet. De bedragen van die financiŽle tegemoetkoming worden eveneens vastgesteld door de Koning en worden voorafgenomen op de begroting van de administratiekosten van het Instituut - tak van de geneeskundige verzorging. Op voordracht van de betrokken overeenkomsten- of akkoordencommissie kan de Koning voorzien in een financiŽle tegemoetkoming voor de werking van de in artikel 211, van de gecoŲrdineerde wet, bepaalde representatieve beroepsorganisaties van andere zorgverleners.

Art. 36decies.

FR   NL   [Affichage pour impression]