Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 191quater

[Wet 10/06/2006 - B.S. 08/09/2006 Invoeging] Art. 191quater.
      d'application Ó partir du 18/09/2006