Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 191quater

[Wet 24/07/2008 - B.S. 07/08/2008 p.41208 art.99 Vervanging] <:W>De aanvrager die de heffingen en bijdragen verschuldigd is op grond van ...
      d'application Ó partir du 17/08/2008