Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 191quater

[Wet 24/07/2008 - B.S. 07/08/2008 p.41208 art.99 Vervanging] <:W>De aanvrager die de heffingen en bijdragen verschuldigd is op grond van ...
      d'application à partir du 17/08/2008

[Wet 29/12/2010 - B.S. 31/12/2010 éd.3 p.83525 art.112 Wijziging] De aanvrager die de heffingen en bijdragen verschuldigd is op grond van <:C ...
      d'application à partir du 10/01/2011

[Programmawet 28/06/2013 - B.S. 01/07/2013 éd.2 p.41486 art.30 Wijziging] De aanvrager die de heffingen en bijdragen verschuldigd is op grond van <:C ...
      d'application à partir du 11/07/2013

[Wet 18/12/2016 - B.S. 27/12/2016 p.89714 art.23 Wijziging] De aanvrager die de heffingen en bijdragen verschuldigd is op grond van <:C ...
      d'application à partir du 06/01/2017