K.B. 5-5-1988: wijziging K.B. 24-10-1936 houdende wijziging en samenordening van statute der hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden onder Belgische vlag

Résumé: Numac tekst: 1988022151 - p. 11763

Note: Tekst met volledige historiek

Telst bijgewerkt tot: B.S. 24-8-1988 - Wijzigende numac: 1988022151 - p. 11763

FR   NL  


Koninklijk besluit van 5 mei 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag

Table des Matières du document

Art. 2.     Art. 3.

FR   NL