Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 135.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 192.

- 100 pct. van de bij toepassing van artikel 135 verschuldigde bijdragen;
(En vigueur le: 06/09/1994 - )