Publié le 27/08/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 94.


Art. 95.
06/09/1994 De Koning stelt de nadere regelen vast ter zake van de erkenning en de verlenging van de staat van invaliditeit.
06/09/1994 De bepalingen van de artikelen 88, eerste en derde lid, en 89, zijn ook toepasselijk in geval de staat van arbeidsongeschiktheid weer optreedt binnen drie maanden na het ophouden van de staat van invaliditeit.

Afdeling III.- Over het leerlingenwezen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst

Art. 96.

FR   NL   [Affichage pour impression]