d'application à partir du 09/01/1990
   

FR   NL  

Verordening van 6 mei 1970 tot uitvoering van artikel 40, 12°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Afdeling I - Staten betreffende de primaire arbeidsongeschiktheid
Artikel 1.
09/01/1990 De verzekeringsinstellingen zenden de staten, bedoeld in artikel 315, 1°, van het koninklijk besluit van 4 november 1963, aan de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering volgens de regelen en binnen de termijnen die zijn vastgesteld in artikel 312 van evengenoemd koninklijk besluit.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]