d'application à partir du 09/01/1990
   

FR   NL  

Verordening van 6 mei 1970 tot uitvoering van artikel 40, 12°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Artikel 1.


Art. 2.
09/01/1990 De staten worden ondertekend en gedateerd door een aangestelde of zijn gemandateerde die verantwoordelijk is op de trap van de verzekeringsinstelling waarop die staten betrekking hebben. Hij laat zijn handtekening voorafgaan van de vermelding "naar waarheid opgemaakt". De handtekening moet geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van de leesbare vermelding van de naam.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]