d'application à partir du 09/01/1990
   

FR   NL  

Verordening van 6 mei 1970 tot uitvoering van artikel 40, 12°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 7.


Art. 8.
09/01/1990 De staten betreffende de invaliditeit worden op naam opgemaakt.
09/01/1990 Ze bevatten de uitgaven die zijn geboekt tijdens de tijdvakken waarop die bescheiden betrekking hebben.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]