d'application à partir du 09/01/1990
   

FR   NL  

Verordening van 6 mei 1970 tot uitvoering van artikel 40, 12°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 32.


Afdeling VIII - Inwerkingtreding
Art. 33.
09/01/1990 Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1970.


FR   NL   [Affichage pour impression]