Verord. 6-5-1970: uitvoering art. 40, 12°, van wet 9-8-1963

Résumé: Papierversie: Pagina UB/2

Note: Historiek vanaf 9-1-1990

Tekst bijgewerkt tot: B.S. van 13-3-1990

FR   NL  


Verordening van 6 mei 1970 tot uitvoering van artikel 40, 12°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Afdeling I - Staten betreffende de primaire arbeidsongeschiktheid

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

Afdeling II - Staten betreffende de invaliditeit

Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.

Afdeling III - Staten betreffende de uitkeringen voor begrafeniskosten

Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.     Art. 24.     Art. 25.     Art. 26.     Art. 27.

Afdeling IIIbis - Staten betreffende de moederschapsverzekering

Art. 27bis.

Afdeling IV - Gemene bepaling ter zake van de afdelingen I, II, III en IIIbis

Art. 28.

Afdeling V - Bepaling van verantwoorde uitgaven

Art. 29.     Art. 30.

Afdeling VI - Straffen

Art. 31.

Afdeling VII - Beroep

Art. 32.

Afdeling VIII - Inwerkingtreding

Art. 33.

FR   NL