Verord. 6-5-1970: uitvoering art. 40, 12°, van wet 9-8-1963

Résumé: Papierversie: Pagina UB/2

Note: Historiek vanaf 9-1-1990

Tekst bijgewerkt tot: B.S. van 13-3-1990

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Verordening van 6 mei 1970 tot uitvoering van artikel 40, 12°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

...

Afdeling V - Bepaling van verantwoorde uitgaven

Art. 29.

Opgeheven bij: Verord. 18-4-1984 - B.S. 8-6

Art. 30.

Opgeheven bij: Verord. 18-4-1984 - B.S. 8-6

...

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]