Verord. 6-5-1970: uitvoering art. 40, 12°, van wet 9-8-1963

Résumé: Papierversie: Pagina UB/2

Note: Historiek vanaf 9-1-1990

Tekst bijgewerkt tot: B.S. van 13-3-1990

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Verordening van 6 mei 1970 tot uitvoering van artikel 40, 12°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

...

Afdeling VI - Straffen

Art. 31.

De straf die is bepaald in artikel 254, 4° en 5°, van het koninklijk besluit van 4 november 1963, kan worden toegepast op de verzekeringsinstelling die de in de artikelen 5, 16 en 26, gestelde termijn niet in acht heeft genomen.

...

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]