Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37septiesdecies.

Opgeheven bij: Wet(prog) (1) 27-10-2005 - B.S. 30-12 - ed. 2
(En vigueur le: 01/01/2005 - )

est cité par:

Koninklijk besluit van 5 mei 2004 tot uitvoering van artikel 37septiesdecies, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994