Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 3.


Art. 4.
01/01/1990 Telkens als de Dienst voor uitkeringen vaststelt dat er op de staat verkeerde of onvolledige inlichtingen voorkomen, geeft hij daarvan kennis aan de betrokken verzekeringsinstelling binnen de drie maanden na de ontvangst van deze staat. Als de Dienst het nodig oordeelt kan hij de staat, of gedeelten daarvan, voor verbetering of aanvulling aan de verzekeringsinstellingen terugzenden.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]