d'application Ó partir du 01/01/2009
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 36duodecies.


Art. 36terdecies
P 01/01/2009
  -09/01/2010
De Koning legt, op gezamenlijk voorstel van de ministers die respectievelijk bevoegd zijn voor Sociale Zaken en voor Volksgezondheid, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden vast, waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiering toekent aan de ge´ntegreerde diensten voor thuisverzorging krachtens de normen die zijn vastgelegd op basis van artikel 5, ž 1, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging.

Art. 36quaterdecies

FR   NL   [Affichage pour impression]