Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 36terdecies

[ 15/07/2016 - B.S. 19/08/2016 éd.2 p.52619 art.33 Invoeging] VLAAMSE OVERHEID: Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het ...
      d'application à partir du 01/09/2020

[ 15/07/2016 - B.S. 19/08/2016 éd.2 p.52619 art.33 Opheffing] OPGEHEVEN DOOR: VLAAMSE OVERHEID: DECREET VAN 15-7-2016 - B.S. 19-8 - ART. 33 ...
      d'application à partir du 01/09/2020